a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Kolana/Łuki

Kolana/Łuki

Kolana i łuki wentylacyjne wykonywane są w wymiarach i zgodnie z typami opisanymi w kanałach prostokątnych.

Charakterystyką łuku jest zastosowanie promienia zarówno dla ścianki wewnętrznej jak i zewnętrznej instalacji, natomiast w kolanie zewnętrzna cześć wykonana jest z dwóch odcinków prostych połączonych ze sobą pod kątem 90 stopni.

Dla większych wymiarów - od 400 mm stosowane są kierownice, które pozwalają na bardziej uporządkowany przepływ powietrza. Ilość kierownic zależy szerokości przewodu i może wynosić 1, 2 lub 3.